top of page

بازسازی زندگی زنان و دختران پناهنده‌ی افغانستان

:در اولین چالشMEWS"یک بازی بزرگ برای هدیه به زنان و دختران"
برای حمایت از زنان و دخترانی که از دست طالبان فرار کرده اند، شرکت می کند

بیش از ٦٠٠ پناهجو اخیراً به منطقه وست مینستر لندن رسیده اند و برای یک زندگی دوباره و بازسازی زندگی خود به کمک نیاز دارند. زنان و دختران شجاع، قوی و پرقدرت باقی می مانند، اما بسیاری از آنها آسیب دیده اند، از خشونت های جنسیتی و آزار خانگی اذیت شده‌اند ورنج برده اند، همچنین، اینجا در بریتانیا خانواده ای ندارند یا اگر هم داشته باشند محدود و کم هستند.

با کمک شما می توانیم قدرت پنهان آنا و پتانسیلشان را شکوفا کنیم - به آنها مشاوره بدهیم، به آنها زبان انگلیسی بیاموزیم، مهارت های شغلی آنها را بهبود ببخشیم، از دختران در مدرسه حمایت کنیم و دایره دوستان آنها را افزایش دهیم - تا آنها بتوانند زندگی خود را دوباره بازسازی کنند و به اعضای فعال و ارزشمند جامعه تبدیل شوند.

در MEWSo، ما بیش از یک دهه است که فقط از این دست کمکها و حمایتها را ارائه کرده‌ایم و به صدها زن و دختر از پناهندگان، مهاجران و جوامع اقلیت قومی که مدت‌هاست اینجا ساکن شده‌اند، کمک کرده‌ایم.
 

چالش بزرگ ما در روز جهانی زن، سه شنبه ٨ مارس آغاز می شود. سپس،

ما فقط یک هفته فرصت داریم!

یک هفته برای جمع آوری حداقل  ٢/٥ هزار پوند(دو هزار و پانصد پوند) و هر مبلغی که جمع آوری کنیم با همان کمک مالی خیریه‌ی The Big Give مطابقت خواهد داشت و میزان کمکی را که می توانیم ارائه کنیم را دو برابر خواهد کرد.پس لطفاً هر چه می توانید کمک کنید - کم یا زیاد - ما ارز خارجی را نیز می پذیریم (از طریق کارت بانکی یا اعتباری). و:
لطفا این خبر را پخش کنید تا دوستان به یاری ما بیایند.


می توانید کمکهای مالی خودتان را در تاریخ زیر بدست ما برسانید:

                             
١٢ ظهر، سه شنبه ٨ مارس تا  ١٢ ظهر، سه شنبه ١٥ مارس


ما را کمک کنید تا اراده و عزم این زنان را تقویت کنیم، اعتماد به نفس آنها را بازگردانیم و قدرت آنها را شکوفا کنیم و بیایید به طالبان و طرفدارانش نشان دهیم که زنان و دختران در صورت داشتن فرصتهای زندگی واقعاً چه کارهایی می توانند انجام دهند. 

#biggive  #AfghanistanCrisis #empowerwomen  #donate  #Malaha

سپاسگزاریم

فقط کارت های بانکی و اعتباری پذیرفته می شود.

bottom of page