top of page

همه‌گیری کرونا
ما هنوز برای شما هستیم

در طول قرنطینه ویروس کرونا ، دفاتر MEWSo در ایسلینگتون و وست مینستر بسته شده اند.


​با این حال ، ما هنوز خدمات ارائه می‌دهیم. اولویت اصلی ما همچنان کمک به آسیب پذیرترین زنان از جوامع اقلیت قومی است.

خدمات ما بصورت آنلاین از طریق زوم ، تلفنی یا از طریق گروه های WhatsApp ما در دسترس است.

برای سوالات کلی

تلفن: 07579801366

office@mewso.org ایمیل:   

bottom of page