top of page

از ما حمایت کنید

مشارکت کنید

اهدا -

سازمان زنان و جامعه خاورمیانه (MEWSo) یک موسسه خیریه ثبت شده است. ما به طور کامل به کمک ها و کمک های مالی متکی هستیم تا خدمات خود را رایگان به مشتریان ارائه دهیم. ما تعداد انگشت شماری از پرسنل داریم که به طور منظم ساعت های بیشتری کار می کنند تا پشتیبانی مورد نیاز مشتریان ما را ارائه دهند و همینطور داوطلبان ما که وقت و انرژی خود را برای کمک به زنان برای شروع برنامه‌ی بهبودی آنهااختصاص می دهند. کمکهای شما به تغییر زندگی زنانی که در شرایط ناگوار گرفتار شده اند ، کمک فراوان می کند.

بنابراین بیایید با هم برای بازسازی زندگی همکاری کنیم.

داوطلبان؛  از هر کسی که مایل است داوطلب شود و به ما در تحویل پروژه هایمان کمک کند، ما سپاسگزار آنها هستیم . داوطلبان نقش مهمی در سازمان ما ایفا می کنند. ما به مترجمان داوطلب ، جمع آوری کمک های مالی ، مدیران ، مربیان و افراد خلاق نیاز داریم که مشتاق تأثیر مثبت در جوامعی هستند که به آنها خدمت می کنیم.

سپاسگزاریم

A Young Hal at MEWSo w Client b:w.jpeg

بیایید تغیییر ایجاد کنیم

donate
آنلاین و روی خط
bottom of page