top of page

مهاجران غیرقانونی که به کمک مالی نیاز دارند

اگر شما یک مهاجر غیرقانونی هستید - یک خانواده یا یک فرد (بیش از ١٨ سال) - که در منطقه هکنی لندن زندگی می‌کنید و مجوز دریافت بسته‌ی کمکی رفاه عمومی را ندارید یا یک سازمان اجتماعی در هکنی هستید که می‌توانید افرادی را معرفی کنید که با این معیارها مطابقت دارند. ، لطفا تماس بگیرید.

بین ٢٤ ژانویه و ٣١ مارس ٢٠٢٢، MEWSo می‌تواند پرداخت‌هایی را از کمکهای انسان دوستانه و بلاعوض بدون ارجاع دادن به صندوق عمومی (NRPF) به افرادی که در سختی  و مشکلات مادی فراوان هستند ارائه دهد.

این پرداختها و کمکها برای هر کسی که زیر نظر و کنترل اداره ی مهاجرت است و آن اداره از دسترسی آنها به موارد زیر جلوگیری می کند در دسترس است:

 • کارتهای اعتباری(بین المللی)

 • مزایای مسکن

 • کمک هزینه‌ی کودکان

 • کمک هزینه‌ی جویندگان کار(کسانی که دنبال کار هستند)

 • کمک به بی خانمان ها

 • اسکان عمومیثبت نام شده در  شورای مربوطه.

ما می توانیم به کسانی که به دلایل زیر دچار مشکل هستند کمک کنیم:

 • مورد در  بودجه عمومی نباشد

 • از دست دادن کار یا درآمد

 • مسائل مربوط به سلامت

 • ناتوانی و معلولیت

 • مشکل در پرداخت هزینه های ضروری مانند خوراک و گرمایش محل زندگی.

 

ما در ابتدا ارزیابی‌های خود را برای شناسایی افراد واجد شرایط  و نیازهای بعدی آنها  انجام خواهیم داد.

 

با این حال، مراجعه کننده‌ها باید  افرادی باشد که در هکنی زندگی می‌کنند یا از طرف سازمان‌های اجتماعی که در هاکنی مستقر هستند، معرفی شده باشند.

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت کمک هزینه NRPF و درخواست فرم مربوطه،

لطفاً ایمیل بزنید: aman.zanoon@mewso.org

یا زنگ بزن: 07780983152

bottom of page