top of page
Loris_edited.jpg

لوریس کونایزه

مدیر داوطلبان مشتاق همکاری

زندگی نامه‌ی ایشان

لوریس اشتیاق و تمایل درونی خودش را در بخش داوطلبانه به همراه مدارک تحصیلی خود در مدیریت بازرگانی، به کار می‌گیرد تا به مؤسسات خیریه کمک کند تا رشد کنند و همزمان باعث رشد و اثربخشی خود  و تأثیر و اثربخشی سازمانی می‌شود.

او سال‌هاست در نقش‌های مدیریت داوطلبانه و مدیریت برنامه در موسسات خیریه مستقر در بریتانیا و فراتر از آن در سطح بین‌المللی کار می‌کند، علاوه بر آن در نقش داوطلبانه‌اش با چندین موسسه خیریه که هدفشان توانمندسازی زنان و جوانان است، همکاری می‌کند.

مخاطب

اگر علاقمند به داوطلب شدن برای MEWSo هستید ، لطفاً به لوریس در آدرس زیر ایمیل کنید:

bottom of page