top of page
IMG_1702_edited.jpg

رز فیدرازی

هماهنگ کننده‌ی پروژه و خدمات

زندگی نامه‌ی ایشان

رز از خاورمیانه ای می‌آید که در آن  حقوق زنان یک موضوع همیشگی است.

 

او از سال ٢٠١٣ در مناسبت‌های MEWSo شرکت داشته است و پس از اتمام تحصیلات خود ، در سال ٢٠١٩ به تیم کارمندان پیوست. او اکثر پروژه های MEWSo را مدیریت می کند و پرونده ها را به مشاوران واگذار می کند.

مخاطب

در صورت نیاز به اطلاعات در مورد پروژه ها یا خدمات MEWSo ، با رُز تماس بگیرید یا ایمیل بزنید:

07579 801 366

bottom of page