top of page

بهناز فیدرازی

امور مالی

زندگی نامه‌ی ایشان

  بهناز مترجم و مفسر ، مسلط به زبان های انگلیسی ، فارسی و ترکی است و تجربه کار با زنان آواره از جوامع و گذشته‌های مختلف را دارد.

 

او در حال حاضر برای اداره‌ی مهاجرت کار می کند و در رسیدگی به پرونده های مهاجرت باتجربه است.

bottom of page