top of page

شارون لیوناردی

دبیر و منشی گروه

زندگی نامه‌ی ایشان

شارون علاقه زیادی به حقوق بشر و مبارزات حقوقی و اجتماعی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.


او دارای مدرک مطالعات خاورمیانه و زبان عربی است و در حال حاضر در مطالعات توسعه در SOAS (مدرسه مطالعات آفریقایی) در لندن تخصص دارد.

ااو تجربه‌ی گذشته‌ی کار با پناهندگان دچار  تعدد زوجات در خاورمیانه را دارد و در سال ٢٠١٧  در MEWSo به صورت داوطلبانه شروع به فعالیت کرد.

bottom of page